single Mom

สร้างความมั่นใจ ในการดูแลบุตร เพื่อให้เค้าเติบโต อย่างมั่นคง ด้วยแผนทุนการศึกษา และ แผนเกษียณของคุณแม่ ไปพร้อมกัน ด้วยการจัดพอร์ตลงทุน กับสินทรัพย์ ที่หลากหลาย เช่น หุ้นกู้ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ Financial Inovation Product & AI. โดยที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล

เพราะเราเข้าใจ ถึงความกังวลในการดูแลบุตรเพียงลำพัง เปลี่ยนความกังวล เป็นแผนการเงินที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ยังทำให้บุตรได้รับการศึกษาในแบบที่ตั้งใจไว้  โดยมีที่ปรึกษาส่วนตัว ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. คอยดูแลทั้งก่อนเริ่มลงทุน หลังลงทุน การปรับพอร์ต โดยไม่มีค่าบริการใดๆ  และ ติดตามดูแลพอร์ตลูกค้า อย่างน้อย ปีละ 2-4 ครั้ง ตามความเหมาะสม 

แผนระยะสั้น : คัดกองทุนรวม หรือ สินค้า ที่ลงทุนในระยะ 1-3 ปี
แผนระยะกลาง : เน้นกองทุน (ลดหย่อนภาาษีได้) พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารหนี้ ฯลฯ
แผนระยะยาว : กองทุน RMF  PVD ประกันบำนาญ กองทุนรวมหุ้น หรือ กองทุนผสม
แผนคุ้มครองด้านสุขภาพ : ต้องครอบคลุม คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล และ โรคร้ายแรง ด้วยแผนเหมาจ่าย 10-60 ล้าน
แผนคุ้มครองรายได้ : แผนที่จะทำให้คนคุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งบุตร หรือ คนในครอบครัวยังมาสามารถ ดำเนินชีวิตต่อไปด้วย ทุนประกัน เงินกองทุน หรือ ความคุ้มครองแบบ TPD (กรณีทุพลภาพ)
เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  เช่น
 1.  พอร์ตสุขภาพ  20%
 2. พอร์ตคุ้มครองรายได้ 20%
 3. พอร์ตระยะสั้น 20%
 4. พอร์ตระยะกลาง 20%
 5. พอร์ตระยะยาว 20%
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ บริหารเงินก้อน กรณีได้รับมาเป็นมรดก และ ต้องการจัดสรรให้คุ้มค่า และ มั่นใจในอนาคต
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองครบทุกด้าน สามารถ ปรับยืดหยุ่น ได้ตามความต้องการพิเศษเฉพาะด้าน
เหมาะสำหรับ วางแผนการเงินระยะยาวให้กับทุกคนในครอบครัว 
แผนเกษียณ : ลงทุนในสินค้าการเงินที่ได้ประโยชน์ทั้งด้านภาษี และ เน้นสร้างวินัยเก็บเงินระยะยาว เพื่อช่วงเวลาเกษียณในอนาคต
แผนคุ้มครองด้านสุขภาพ : ปกป้อง และ อุดรอยรั่วทางการเงิน  ด้วยค่ารักษาพยาบาล และ โรคร้ายแรง ด้วยแผนเหมาจ่าย 10-25 ล้าน
แผนคุ้มครองรายได้ : อุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งบุตร และตัวท่านเองยังมาสามารถมีรายได้ หรือ เงินก้อนสำหรับใช้ตามความจำเป็น และด้วยความคุ้มครองแบบ TPD (กรณีทุพลภาพ)
เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  เช่น
 1.  พอร์ตเกษียณ 40%
 2. พอร์ตสุขภาพ 20%
 3. พอร์ตคุ้มครองรายได้ 20%
 4. พอร์ตเพื่อการศึกษา 20%
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ บริหารเงินก้อน หรือ ต้องการเน้นกองทุนเพื่อการเกษียณ  เพื่อให้มั่นใจในอนาคต
เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีแผนการเงินบางส่วนอยู่แล้ว ต้องการเน้นแผนระยะยาวเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ วางแผนการเงินระยะยาวให้กับทุกคนในครอบครัว 
แผนการศึกษาบุตร : พอร์ตเฉพาะสำหรับทุนการศึกษาเพื่อให้มั่นใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น บุตรของท่านยังได้รับการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้
แผนลงทุนระยะสั้น : คัดสรรกองทุน หรือ สินค้าการเงิน สำหรับลงทุนช่วง 1-3 ปี เพื่อสร้างเงินสดหมุนเวียน
แผนคุ้มครองด้านสุขภาพ : ปกป้อง และ อุดรอยรั่วทางการเงิน  ด้วยค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น แผนเหมาจ่าย 3-15 ล้าน
แผนคุ้มครองรายได้ : อุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งบุตร และตัวท่านเองยังมาสามารถมีรายได้ หรือ เงินก้อนสำหรับใช้ตามความ        จำเป็น และด้วยความคุ้มครองแบบ TPD (กรณีทุพลภาพ)
เงินสำรองฉุกเฉิน : คลายกังวลจากผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ สิ่งที่ไม่คาดคิด โดยการแบ่งเงินสำรองไว้ ใช้ยามฉุกเฉิน
เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  เช่น
 1. พอร์ตลงทุนระยะสั้น 20%
 2. พอร์ตสุขภาพ 20%
 3. พอร์ตคุ้มครองรายได้ 20%
 4. พอร์ตเพื่อการศึกษา 30%
 5. พอร์ต เงินสำรองฉุกเฉิน 10%
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ บริหารเงินระยะสั้น – กลาง ที่ต้องการเน้นกองทุนเพื่อการศึกษา คลายกังวลเรื่องอนาคตการเรียนของบุตร
เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีแผนการเงินบางส่วนอยู่แล้ว ต้องการเน้นแผนระยะกลางเพิ่มเติม และ มีเงินสำรองไว้อุ่นใจ
เหมาะสำหรับ วางแผนการเงินให้กับทุกคนในครอบครัวได้สบายใจ และ ใช้เงินลงทุนไม่มาก
แผนลดหย่อนภาษี : คัดสรรสินค้าเพื่อลดหย่อนภาษีที่คุ้มค่าเหมาะสม พร้อมสร้างผลตอบแทนระยะยาว
แผนการศึกษาบุตร : พอร์ตที่เน้นความปลอดภัยต่อทุนการศึกษาบุตร  ให้ได้รับการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้
แผนเกษียณ : คัดสรรสินค้าการเงิน วางแผนระยะยาว สร้างวินัยการลงทุนแบบ DCA
แผนคุ้มครองสุขภาพ : ปกป้อง และ อุดรอยรั่วทางการเงิน  ด้วยค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น แผนเหมาจ่าย 1-5 ล้าน
แผนคุ้มครองรายได้ : อุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งบุตร และตัวท่านเองยังมาสามารถมีรายได้ หรือ เงินก้อนสำหรับใช้ตามความ        จำเป็น และด้วยความคุ้มครองแบบ TPD (กรณีทุพลภาพ)
เริ่มทยอยลงทุนแต่ละพอร์ต ตามความเหมาะสม  เช่น
 1. พอร์ตแผนภาษี 20%
 2. พอร์ตสุขภาพ 20%
 3. พอร์ตคุ้มครองรายได้ 20%
 4. พอร์ตเพื่อการศึกษา 20%
 5. พอร์ตเกษียณ 20%
เพื่อให้พอร์ตเป็นไปตามที่ตั้งใจ และ เพื่อให้นักลงทุน มั่นใจว่า ผู้แนะนำและที่ปรึกษาส่วนตัว
จะคอยดูแลท่านตลอดระยะเวลาการลงทุน (ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม)

 

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะสำหรับ บริหารเงินระยะสั้น – กลาง 
เหมาะสำหรับ ผู้ที่เริ่มต้นวางแผนการเงิน
เหมาะสำหรับ วางแผนการเงินให้กับทุกคนในครอบครัวได้สบายใจ และ ใช้เงินลงทุนไม่มาก