Women & Wealth - Pridenance Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

Women & Wealth

เพราะผู้หญิง มีความหลากหลาย ในแต่ละช่วงวัย เราจึงวางแผน ที่สามารถปรับ และ ยืดหยุ่น ได้ตามความเหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาส่วนตัว ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ทั้งก่อนเริ่มลงทุน หลังลงทุน

Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

Investment Plan

เพิ่มความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุน กับ สินทรัพย์ ที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ Financial Inovation Product & AI. ดูแลพอร์ตลูกค้า อย่างน้อย ปีละ 2-4 ครั้ง ตามความเหมาะสม

Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

LGBTQ & Wealth

เราสร้างแผนการเงินในแบบเฉพาะเจาะจง ที่จะทำให้คุณ และ คู่ชีวิต มีความมั่นใจในอนาคต เพื่อจะเกษียณ หรือ สร้างครอบครัวได้อย่างสบายใจ สามารถเลือกผู้รับผลประโยชน์ ให้แกกันได้ถูกต้องตามกฎหมาย

single Mom

Single Mom Plan

เป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาด้านการเงิน ของทั้งตัวคุณ และ บุตร ที่เราจะมองเห็นเค้าเติบโต ได้รับการศึกษาอย่างที่ตั้งใจ และ กองทุนเกษียณ ของตัวคุณเอง ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามสถานการณ์

Tax Planning – Pridenance Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

Tax Planning

วางแผนภาษี ให้คุ้มค่า และ ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างไร โดยไม่ผิดเงื่อนไข ไม่โดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง วางแผนระยะสั้น และ ระยะยาว ด้วยที่ปรึกษาส่วนตัว และ ทีมที่ปรึกษาจากสำนักงานบัญชี ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

HealthCare– Pridenance Investment mutualFund หุ้น กองทุนรวม Financial Community for Woman & LGBTQ การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต วางแผนลดหย่อนภาษี

LongTerm Health Plan

สินค้าประกันสุขภาพ แบบไหนที่คุ้มค่า และ คุ้มครอง สามารถรับการรักษา ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ครอบคลุมตามที่ต้องการ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ หรือ ค่ารักษาที่แพงขึ้นอย่างน้อยปีละ 7%

Financial Community for Woman & LGBTQ Investment-Pridenance การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต กองทุนรวม
Financial Community for Woman & LGBTQ Investment-Pridenance การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต กองทุนรวม

ปรึกษาฟรี ก่อนเริ่มลงทุน

เราให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาส่วนตัว ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ทั้งก่อนเริ่มลงทุน หลังลงทุน การปรับพอร์ต โดยไม่มีค่าบริการใดๆ  

เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนรวมจากธนาคารโดยตรง และ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต.

มีความเป็นกลางในการให้บริการ สามารถจัดสัดส่วนการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่อิงที่ใดที่หนึ่ง เพื่อคัดสรรกองทุนให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่นักลงทุน 

ข้อมูลของลูกค้า หรือ นักลงทุนที่เข้ามารับคำปรึกษา จะได้รับการรักษาเป็นส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) เพื่อปกป้องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 

สนใจวางแผน หรือ เล่าเคสให้เราฟัง

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา

ประกันสุขภาพเเบบเหมาจ่าย i Healthy
สินเชื่อรถ SCB Refinance
บัตรเครดิต KTC CASH BACK PLATINUM MASTERCARD
WorryFree SIM By Dtac