กรอกรายละเอียดเพื่อขอข้อมูล / วางแผนเบื้องต้น

Financial Community for Woman & LGBTQ Investment-Pridenance การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต กองทุนรวม
Financial Community for Woman & LGBTQ Investment-Pridenance การเงิน การลงทุน ประกันชีวิต กองทุนรวม
เราให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาส่วนตัว ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ทั้งก่อนเริ่มลงทุน หลังลงทุน การปรับพอร์ต โดยไม่มีค่าบริการใดๆ  

เงินลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนรวมจากธนาคารโดยตรง และ ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก ก.ล.ต.

มีความเป็นกลางในการให้บริการ สามารถจัดสัดส่วนการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่อิงที่ใดที่หนึ่ง เพื่อคัดสรรกองทุนให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่นักลงทุน 

ข้อมูลของลูกค้า หรือ นักลงทุนที่เข้ามารับคำปรึกษา จะได้รับการรักษาเป็นส่วนบุคคล ตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) เพื่อปกป้องการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล 

สนใจวางแผน หรือ เล่าเคสให้เราฟัง

ติดตามข่าวสาร

ติดต่อเรา