SSF RMF

กองทุน SSF RMF น่าลงทุนปี 2564

ที่คัดสรรโดยทีมนักวิเคราะห์กองทุนรวม บล.ฟิลลิปมาแนะนำ รวมทั้งตัวที่ปรึกษาเองก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้สรุปกองทุนที่น่าสนใจมา 4 กลุ่มดังนี้

Global Equity

รับความเสี่ยงได้สูง กองทุนสไตล์หุ้นทั่วโลก เป็นกลุ่มแรกๆที่เราแนะนำ เพราะ ช่วยกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลากหลายประเทศ เปิดโอกาสการเติบโตตามหุ้นธุรกิจที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจากนานาประเทศ สอดรับไปกับพัฒนาการของเทคโนโลยี และ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก

Sector Equity

แม้การลงทุนในกองทุนที่มีความเจาะจงในอุตสาหกรรมใด อุตสาหกรรมหนึ่ง มีความเสี่ยงสูง แต่ถ้าเรามองเห็นโอกาสที่เติบโตได้อย่างชัดเจนในระยะยาวนั้น การลงทุนในกองทุน Sector Fund ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความน่าสนใจ
กลุ่ม Healthcare เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวตามธีมเมกะเทรนด์สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันในยุคที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ กลุ่ม Healthcare จัดเป็น Sectorการลงทุนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ การแพร่ระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้คนต้อง WFH กันมากขึ้น นักเรียนต้องเรียนที่บ้าน สิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็น New Normal ของสังคมในยุคถัดไป ซึ่งส่งผลให้ความต้องการของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆมีมากขึ้นต่อเนื่อง Semiconductor ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญจึงขาดแคลน เป็นที่ต้องการสูง และ เป็นกลุ่ม Sector ที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนในระยะยาว

Fixed Income
มีความเสี่ยงต่ำ เน้นสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ใช้เพื่อจัด Asset Allocation บริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้มีเหมาะสมกับนักลงทุน มีระยะเวลาการลงทุนไม่ยาวมากนัก เช่น นักลงทุนที่มีช่วงอายุใกล้จะครบกำหนดขายคืนกองทุน RMF ตอนอายุ 55 ปี
Emerging Market
ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจ ด้วยโอกาสของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการพัฒนาภายในประเทศด้านต่างๆ เช่น การบริโภคของประชาชนที่พัฒนาขึ้นจากรายได้ และ กำลังซื้อที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆภายในประเทศ และ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยประเทศที่มีศักยภาพเติบโตได้อย่างโดดเด่นนั้น ได้แก่ ประเทศจีน และ เวียดนาม ซึ่งกองทุนหุ้นจีน และ เวียดนามนั้น แม้จะมีความเสี่ยง ความผันผวนที่สูง แต่ก็มีศักยภาพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจากการลงทุนระยะยาว และ สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ก็สามารถใช้กองหุ้น Asia Pacific เป็นทางเลือกในการลงทุนได้เช่นกัน

B Napat

FChFP & Investment Consultant