ประกันสุขภาพ ควบการลงทุน

ประกันสุขภาพ ตอบโจทย์ คนที่ชอบลงทุน

หากคุณมีความรู้สึกแบบนี้เวลาจะทำประกัน …

 • เบื่อการจ่ายเบี้ยยาว

 • กลัวภาระหลังเกษียณ

 • ไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้ง

 • ถ้าบางปีไม่มีเงินจ่ายจะทำยังไง

 • เกิดทุพพลภาพ แล้วใครจะจ่ายเบี้ยแทน

ประกันสุขภาพที่มีเบี้ยคงที่ และ นำเบี้ยตามสัดส่วน

ไปลงกองทุนรวมต่อได้  เชื่อได้ว่าจะตอบโจทย์ คนที่ชอบลงทุน

หลายคนอาจจะเคยรู้จัก  Unit Link ที่มีหลายบริษัทประกันนำเสนอให้กับลูกค้า

ว่าด้วยการเป็นสินค้า “ประกันควบการลงทุน”

แต่จะมีเพียงบางบริษัทเท่านั้น ที่สามารถมีสินค้าควบการลงทุนได้ 100% ทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา ค่าชดเชยจากการรักษา ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ความคุ้มครองเมื่อทุพลภาพ และ นำเงินที่จัดสรรไปบริหารต่อด้านการลงทุน  แบบมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด เป็นของตัวเอง

โดยที่ลูกค้าก็ยังมีข้อสงสัย ว่ามันทำงานยังไงกันแน่ จะสามารถคุ้มครองตามที่ตัวแทนนำมาเสนอได้จริงหรือไม่ ทางเราได้จัดทำ ข้อดี  ข้อสังเกต  และ ข้อสรุปไว้ดังนี้

ข้อดี

 • เบี้ยคงที่ตลอด ทำให้เราวางแผน งบประมาณได้ง่าย
 • มีการจัดสรรเงินที่ชำระเข้าไป แบ่งเป็นส่วนที่ดำเนินการเรื่องประกัน และ ลงทุน อย่างชัดเจน
 • การันตีความคุ้มครอง ถึงแม้ว่าส่วนที่ลงทุนจะติดลบจากภาวะใดๆก็ตาม ข้อแค่คุณยังจ่ายเบี้ยปกติ 
 • หากผลดำเนินงานของกองทุน ได้ผลตอบแทนดีมากๆ อาจทำให้คุณหยุดชำระเบี้ยได้ โดยวนกำไรจากกองทุนมาเป็นตัวจ่ายเบี้ยแทนคุณ
 • กรณีทุพพลภาพ จะมีเงินก้อนออกมาคุ้มครองคุณ และ ครอบครัวต่อ ในช่วงที่ต้องทำการรักษา (ส่วนของเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท) 
 • มีบริการคุณหมอจากทั่วโลก ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เพิ่มเติม จากการรักษาปกติ  เพิ่มโอกาสการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และ ลดค่าใช้จ่าย
 • มีความยืดหยุ่นของแผนสูง สามารถเพิ่ม-ลด เงื่อนไข หรือ การลงทุนต่างๆได้
 • สามารถเลือกกองทุนจากทั้ง ใน และ ต่างประเทศ
 • มีระบบบริหารพอร์ตให้ใช้งานฟรี
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม กรณีชำระเป็นรายเดือน (แต่แนะนำว่าช่วง 1-2 ปีแรก จ่ายเป็นรายปี)

ข้อสังเกต

 • มีโอกาสขาดทุน หรือ ต้องเพิ่มเงินลงทุน เพื่อปรับปรุงพอร์ต
 • ตัวแทน หรือ ที่ปรึกษา ควรมีความรู้ความเข้าใจด้านกองทุนรวม  เพื่อช่วยจัดการพอร์ตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • การทำงานของประกันควบการลงทุน มีความซับซ้อน กว่าประกันทั่วไป ควรเลือกตัวแทน หรือ ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

จุดประสงค์หลักของการทำประกันทุกประเภท คือ โอนย้ายความเสี่ยง 

หรือ ภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ไปให้บริษัทประกัน เป็นคนจ่ายแทนเรา

หากต้องการหาความคุ้ม แนะนำให้มองถึงส่วนที่เราต้องจ่ายเบี้ย หรือ ลงทุนไปนั้น สามารถทำให้เรารู้สึกสบายใจ ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง ปลอดภัยตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่

ติดตามข้อมูลการเงิน >> https://www.facebook.com/PrideNance

B Napat

FChFP & Investment Consultant