ประกันรถยนต์

Car Insurance

ประกันรถยนต์

5/5
Car Accident Insurance

ประกันเดินทางเคลม อะไรได้บ้าง

ประกันการเดินทาง โดยพื้นฐานจะดูแล เรื่องอุบัติเหตุ ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่น การเลื่อนไฟลท์ เครื่องล่าช้า กระเป๋าหาย หรือ ชำรุด ค่าใช้จ่ายที่พัก หากถึงขั้นไม่สามารถเดินทางต่อได้ การพักคอยระหว่างการเดิทาง และ อุบัติเหตุ ต่างๆที่เกิดกับผู้เดินทาง เช่น ทรัพย์สินถูกขโมย การเข้าพักรักษา ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ของแผนที่เลือก >> สอบถามเพิ่ม

พ.ร.บ. - คืออะไร รถยนต์ต้องมีทุกคันหรือไม่

  • พ.ร.บ. ย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
  • เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องมีไว้
  • เป็นหลักประกันให้กับคนในรถ และ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกคน จะได้รับความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที อ่านฉบับเต็ม

เทียบประกันรถยนต์ ราคาต่างกันเพราะอะไร !!

ทำไมแต่ละที่ราคาต่างกัน สรุปปัจจัยมาได้ดังนี้

  • ทุนประกันที่คุ้มครอง กรณี ชนหนัก รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
  • ความรับผิด ต่อ บุคคลอื่น เป็นเหตุให้พิการ หรือ เสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาล
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินส่วนนอก (กรณีเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย )
  • เมื่อเสียหาย นำรถเข้าศุนย์ฯ หรือ อู่ของ เอกชน

  >> ขอข้อเสนอประกันรถยนต์

Insurance Travel & Visa

Travel Insurance

ประกันการเดินทาง

5/5
Travel Insurance ประกันการเดินทาง

ปลอดภัยด้วยประกันภัยการเดินทาง ที่ปกป้องทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ ต้อนรับทางเลือกใหม่ที่คุ้มครองได้มากกว่า แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ พกความอุ่นใจใส่กระเป๋าไปกับคุณ…ด้วย ประกันการเดินทางจาก”แอกซ่า” – ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง – แผนประกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหน – อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 0 2206 5488 – คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต – คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง – อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางแอกซ่าตอบโจทย์ทุกทริปของคุณอย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วยประกันภัยการเดินทาง ที่ปกป้องทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และโปรแกรมท่องเที่ยวของคุณ ต้อนรับทางเลือกใหม่ที่คุ้มครองได้มากกว่า แอกซ่า สมาร์ททราเวลเลอร์ พกความอุ่นใจใส่กระเป๋าไปกับคุณ…ด้วย ประกันการเดินทางจาก”แอกซ่า” – ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น เพิ่มอิสระให้คุณในการเดินทาง – แผนประกันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหน – อุ่นใจได้เสมอกับ AXA Hotline เพียงแค่โทร 0 2206 5488 – คุ้มครองได้ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือชีวิต – คุ้มครองถึงทรัพย์สินในการเดินทาง – อุ่นใจได้เสมอ หากไฟลท์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือ ยกเลิกการเดินทาง