Estate Planning

Estate Planning

มรดก…ตกถึงใคร หากไม่ทำพินัยกรรม

เชื่อว่าหลายท่านยังสับสนกับการรับมรดก ว่าจะได้รับในอัตราส่วน อย่างไรบ้าง และ ยังมีเรื่องภาษีมรดกอีก  ทางเราจึงได้สรุปมาเป็นหัวข้อ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ ในเบื้องต้นก่อน

สำหรับผู้รับมรดก

โดยภาษีมรดก (หลังหักหนี้สิน) จะเสียเฉพาะส่วนเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 10% เมื่อผู้รับมรดกเป็นบุคคลธรรมดา เช่น ผู้รับตามพินัยกรรม และอัตรา 5% เมื่อผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือทายาท โดยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณจากราคาประเมิน ส่วนหลักทรัพย์ให้คำนวณจากราคาปิดตลาด ณ วันโอน (Click อ่านเพิ่ม)

แต่ในส่วนของการวางแผนส่งมอบมรดก แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากจะมีความซับซ้อน ทั้งเรื่องของโครงสร้างครอบครัว และ ภาษีมรดก ที่ต้องเตรียมวางแผน

ใครบ้างที่ได้รับมรดก และ ได้รับเท่าไหร่

เราขอยกตัวอย่างในกรณี ที่มีคู่สมรส บุตร และ ญาติ เป็นผู้รับมรดก โดยสามารถจัดลำดับได้ดังนี้

5/5

กลุ่มที่ติดตัวเจ้าของมรดก

คู่สมรส (ไม่มีบุตร หรือ ญาติ)

รับมรดกทั้งหมด 100%

คู่สมรส + บุตร + พ่อ+แม่ (ของเจ้าของมรดก)

หารเท่า ตามจำนวนคน

คู่สมรส + พ่อ+แม่ (ของเจ้าของมรดก)

คู่สมรส ได้ 50% พ่อ 25% แม่ 25%

คู่สมรส + พี่น้องแท้ๆ (ของเจ้าของมรดก)

คู่สมรส ได้ 50% พี่น้อง
หารเท่า ตามจำนวนในส่วน 50 %

Family Tree
3/5

กลุ่มญาติ พี่น้อง

คู่สมรส + พี่น้องต่างพ่อ หรือ แม่
(ของเจ้าของมรดก)

คู่สมรส ได้ 66.66 % พี่น้อง หารเท่าตามจำนวนในส่วน 33.33 %

คู่สมรส + ปู่ย่า ตายาย (ของเจ้าของมรดก)

คู่สมรส ได้ 66.66 % ปู่ย่า ตายาย หารเท่าตามจำนวนในส่วน 33.33 %

คู่สมรส + ลุงป้าน้าอา (ของเจ้าของมรดก)

คู่สมรส ได้ 66.66 % ปู่ย่า ตายาย หารเท่าตามจำนวนในส่วน 33.33 %

Family

หากมีความสนใจ ปรึกษา เรื่องการวางแผนส่งมอบมรดก

ในปัจจุบัน สามารถจัดทำแผนให้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้อย่างเหมาะสม  โดยเฉพาะเพื่อนๆ LGBTQ ก็สามารถจัดทำแผนได้ เช่นกัน  โดยปีที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจเข้ารับการวางแผนดังกล่าวหลายคู่ หลายครอบครัว จากการที่สถาบันการเงิน และ กฎหมายบางตัวเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคม