Mutual Fund กองทุนรวม กองทุนจีน

China Mutual Fund

สรุป กองทุนจีน (China Mutual Fund) ควรซื้อเพิ่ม ถือรอ หรือควรทำอย่างไร

       เชื่อว่านักลงทุนหลายท่านมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศจีนที่ส่งผลต่อ กองทุนจีน จากที่ก่อนหน้านี้มีแนวโน้มการกลับมาเปิดประเทศหลังภาวะวิกฤตโควิท-19 จนทำให้หลายท่าน สนใจ และเริ่มเข้าไปลงทุนใน กองทุนจีน แต่อยู่ดีๆรัฐบาลจีนก็ได้มีมาตรการณ์จัดระเบียบประเทศขึ้นมา จนส่งผลให้พอร์ตของหลายท่านติดลบ 10-20 %  แล้วยังต่อด้วยปัญหาของ EverGrande อีก เรียกว่าตอกย้ำสถานการณ์ จนเกิดคำถามว่าควรทำอย่างไรต่อกับ กองทุนจีน  บทความนี้จะมาสรุปให้ฟัง…

Mutual Fund กองทุนจีน

สรุป สิ่งที่แนะนำสำหรับ กองทุนจีน

5/5
  • MSCI China ปรับตัวลงกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปี ทำให้ Downside เริ่มจำกัดแล้ว ไม่แนะนำการขายทิ้ง มองเป็นโอกาศการลงทุนมากกว่า

  • ตลาดหุ้นจีนมีโอกาศกลับมาให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึง 70% ใน 12 เดือนข้างหน้า

  • ใครที่ยังไม่มี หรือ มีน้อย สามารถเข้าลงทุนเพิ่มได้ แต่แนะนำให้ทยอยซื้อ หรือ ทำ DCA

  • ใครมีอยู่แล้ว และ ยังไม่เกิน 60-70 % ของพอร์ต สามารถเข้าซื้อเพื่อสะสม และ ถัวต้นทุนได้

  • หากถือ กองทุนจีน  70-80% ของพอร์ตแล้ว และมีความกังวล อาจถือรอ ไม่ต้องซื้อเพิ่ม

  • เป็นโอกาสดีในการซื้อ กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี  เพราะ เป็นการลงทุนระยะยาว มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีสูง

3 กองทุนจีน แนะนำ จาก Finnomena

เปิดพอร์ตออนไลน์ ฟรี พร้อมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว เพียงใส่ Ref Code : 072759

เปิดพอร์ตออนไลน์ ฟรี พร้อมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว เพียงใส่ Ref Code : 072759

เปิดพอร์ตออนไลน์ ฟรี พร้อมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว เพียงใส่ Ref Code : 072759

เปิดพอร์ตออนไลน์ ฟรี พร้อมที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว เพียงใส่ Ref Code : 072759

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

B Napat

FChFP & Investment Consultant