วางแผนการเงิน แบบคนมีคู่

เริ่มต้นลงทุนยังไงดี มีกีวิธี และ ต้องบริหารจัดการอย่างไร สิ่งสำคัญที่ต้องตกลงกันระหว่างคู่ ควรมีอะไรบ้าง  สัดส่วน งบประมาณในการลงทุนของแต่ละฝั่ง เช่น คนละ  20 % ของรายได้ หรือ  คนละ 50,000 เท่าๆกัน เป็นต้น กำหนดเป้าหมายของการลงทุนร่วมกันคืออะไรบ้าง เช่น เพื่อใช้ท่องเที่ยว เพื่อให้การศึกษาบุตร เพื่อเกษียณด้วยกัน ระยะเวลาในการลงทุน 5 , 7 , 10 ปี…

Continue Readingวางแผนการเงิน แบบคนมีคู่

Financial Products

รู้เป้าหมายการลงทุน แต่ไม่รู้ว่าควรใช้สินค้าการเงินแบบไหน สรุป Financial Products เลือกยังไงให้เหมาะกับการลงทุน กลุ่มที่ 1 ต้องการสภาพคล่อง  1/5 เงินฝาก , เงินฝากประจำ , กองทุนรวมตลาดเงิน กลุ่มที่ 2  2/5 ต้องการความมั่นคง พันธบัตรรัฐบาล , ประกันชีวิต , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กลุ่มที่ 3 …

Continue ReadingFinancial Products

Estate Planning

มรดก...ตกถึงใคร หากไม่ทำพินัยกรรม เชื่อว่าหลายท่านยังสับสนกับการรับมรดก ว่าจะได้รับในอัตราส่วน อย่างไรบ้าง และ ยังมีเรื่องภาษีมรดกอีก  ทางเราจึงได้สรุปมาเป็นหัวข้อ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ ในเบื้องต้นก่อน สำหรับผู้รับมรดก โดยภาษีมรดก (หลังหักหนี้สิน) จะเสียเฉพาะส่วนเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 10% เมื่อผู้รับมรดกเป็นบุคคลธรรมดา เช่น ผู้รับตามพินัยกรรม และอัตรา 5% เมื่อผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือทายาท โดยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณจากราคาประเมิน ส่วนหลักทรัพย์ให้คำนวณจากราคาปิดตลาด ณ วันโอน (Click อ่านเพิ่ม)…

Continue ReadingEstate Planning

Retirement Income Solution

สร้างกระแสเงินสดออกมาใช้ประจำวัน หลังเกษียณ พอร์ต Retirement Income Solution (RIS) เหมาะกับใครบ้าง เหมาะแก่การเป็นพอร์ตการลงทุนแรกหลังเกษียณ  เหมาะกับนักลงทุนที่เกษียณใหม่ เริ่มจัดสรรเงินลงทุนครั้งแรก  เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนกระแสเงินสด 3.00 – 4.20% ต่อปี นักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ นักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องจากการขายคืนที่สูงกว่าหุ้นกู้และประกันบำนาญ พอร์ต Retirement Income Solution (RIS) ทำงานอย่างไร อ้างอิงภาพ และ ข้อมูล : Finnomena กลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนแบบ…

Continue ReadingRetirement Income Solution

Residential care homes

“Aging Society” เก็บเงินเท่าไหร่ถึงได้อยู่ บ้านพักหรู เมื่อเราเกษียณ ในปัจจุบันแนวคิดการอยู่แบบครอบครัวใหญ่ ที่ดูแลกันรุ่นต่อรุ่น ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก  หลายคนมีแนวคิดที่จะอยู่แบบไม่แต่งงาน ไม่มีลูก  จนถึงมีแนวคิดการอยู่แบบกลุ่มเพื่อน ที่จะแก่ตัวไปด้วยกันดูแลกันไปแทน หลายองค์กรที่เล็งเห็นลักษณะของประชากรที่เข้าสู่สถานกาณ์ สังคมผู้สูงอายุ จึงได้เกิดการปรับตัวของธุรกิจขึ้นมากมาย เช่น โรงพยาบาล  และ หมู่บ้าน หรือ Developers  จัดทำโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ในสมัยก่อนการวางแผนการเงิน จะคำนวนแค่ค่าใช้จ่ายประจำ และ ค่ารักษาพยาบาล เป็นหลัก  แต่ตอนนี้ หลายท่านกังวล และต้องการให้วางแผนเรื่องที่อยู่อาศัย…

Continue ReadingResidential care homes
Life Management
การวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเอง และส่งต่อครอบครัว เพื่อน คนรอบข้าง

Life Management

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเอง ส่งต่อให้ครอบครัว เพื่อน และ คนรอบข้าง หลายเดือนก่อน ทางณภัทร ได้มีโอกาสไป วิเคราะห์ลายผิวมือกับศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (Panyatara Potential Analysis Centre – P-PAC)   บริการวิเคราะห์ศักยภาพและบุคลิกภาพด้วยลายผิววิทยา โดยแบ่งการบริการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงสแกนและเก็บลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ช่วงฟังผลการวิเคราะห์ โดยจะได้รับรายงานผล (20 หน้า) และการฟังผลการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านลายผิววิทยา เป็นระยะเวลาประมาณ 1…

Continue ReadingLife Management

End of content

No more pages to load