Promotion Credit card For Insurance

          โปรโมชั่น บัตรเครดิต ชำระเบี้ยประกันสุดคุ้ม กับ AIA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566              เลือกรับเครดิตเงินคืน  หรือ ผ่อน 0%  ตามเงื่อนไขที่กำหนด              …

Continue ReadingPromotion Credit card For Insurance

วางแผนการเงิน แบบคนมีคู่

เริ่มต้นลงทุนยังไงดี มีกีวิธี และ ต้องบริหารจัดการอย่างไร สิ่งสำคัญที่ต้องตกลงกันระหว่างคู่ ควรมีอะไรบ้าง  สัดส่วน งบประมาณในการลงทุนของแต่ละฝั่ง เช่น คนละ  20 % ของรายได้ หรือ  คนละ 50,000 เท่าๆกัน เป็นต้น กำหนดเป้าหมายของการลงทุนร่วมกันคืออะไรบ้าง เช่น เพื่อใช้ท่องเที่ยว เพื่อให้การศึกษาบุตร เพื่อเกษียณด้วยกัน ระยะเวลาในการลงทุน 5 , 7 , 10 ปี…

Continue Readingวางแผนการเงิน แบบคนมีคู่
Tax Document
เอกสารลดหย่อนภาษี

TAX Documents

รวมลิงค์ ดาวน์โหลด เอกสารลดหย่อนภาษี ทั้งประกัน และ กองทุนรวม 2564 Tax Documents For 2021 MutualFund - Tax Documents Insurance - Tax Documents Click หนังสือรับรองการชำระเบียประกัน AIA >>> เมืองไทย >> กรุงไทย AXA >> กรุงเทพ >>…

Continue ReadingTAX Documents

Financial Products

รู้เป้าหมายการลงทุน แต่ไม่รู้ว่าควรใช้สินค้าการเงินแบบไหน สรุป Financial Products เลือกยังไงให้เหมาะกับการลงทุน กลุ่มที่ 1 ต้องการสภาพคล่อง  1/5 เงินฝาก , เงินฝากประจำ , กองทุนรวมตลาดเงิน กลุ่มที่ 2  2/5 ต้องการความมั่นคง พันธบัตรรัฐบาล , ประกันชีวิต , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กลุ่มที่ 3 …

Continue ReadingFinancial Products

Estate Planning

มรดก...ตกถึงใคร หากไม่ทำพินัยกรรม เชื่อว่าหลายท่านยังสับสนกับการรับมรดก ว่าจะได้รับในอัตราส่วน อย่างไรบ้าง และ ยังมีเรื่องภาษีมรดกอีก  ทางเราจึงได้สรุปมาเป็นหัวข้อ เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจ ในเบื้องต้นก่อน สำหรับผู้รับมรดก โดยภาษีมรดก (หลังหักหนี้สิน) จะเสียเฉพาะส่วนเกิน 100 ล้านบาท ในอัตรา 10% เมื่อผู้รับมรดกเป็นบุคคลธรรมดา เช่น ผู้รับตามพินัยกรรม และอัตรา 5% เมื่อผู้รับมรดกเป็นบุพการีหรือทายาท โดยถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณจากราคาประเมิน ส่วนหลักทรัพย์ให้คำนวณจากราคาปิดตลาด ณ วันโอน (Click อ่านเพิ่ม)…

Continue ReadingEstate Planning

LGBTQ & Wealth

สร้างความมั่นคงทางการเงิน ให้กับตัวเอง และคู่ชีวิต  โดยแผนการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคุณ เพราะเราตระหนักถึงสิทธิ และ ควาต้องการในการดูแล.คู่ชีวิต เราจึงสร้างพอร์ตการเงินที่สามารถให้คุณ และ คู่ชีวิต มั่นใจในอนาคตทางการเงินที่สามารถเลือกผู้รับผลประโยชน์ ให้ต่อกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีที่ปรึกษาการเงินส่วนตัวคอยแนะนำ ในปัจจุบันหลายองค์กร รวมทั้งสถาบันการเงิน ได้เปิดกว้างให้กับทุกเพศ ทุกวัย ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่มีลักษณะเป็น คู่ชีวิต หรือ ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น แต่วิธีการที่จะทำให้เหมาะสมถูกต้อง ยังมีข้อมูลที่น้อยอยู่ ด้วยผู้เขียนเองก็เป็น หนึ่งในเพศทางเลือก และเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน จึงมีความเข้าใจถึงความต้องการทางสิทธิขั้นพื้นฐาน การสร้างความมั่นคงด้านการเงินให้กับตัวเอง ครอบครัว…

Continue ReadingLGBTQ & Wealth

MEDIX บริการเสริมทางการแพทย์

ทำไมต้องใช้บริการ MEDIX ในปัจจุบัน มีบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับโรคที่ไม่ซับซ้อน และเป็นความเห็นจากแพทย์จากแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งแตกต่างจาก MEDIX ที่ให้บริการทั่วโลก โดยส่วนตัวได้มีโอกาสใช้บริการจากกรณีเป็นโรคไหล่ติด และ เนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์ ซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในการประสานงานข้อมูล เพื่อนำไปให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก ร่วมกันหาแนวทางการรักษา ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เจ็บตัวน้อย และ ปลอดภัยมากที่สุด  ตัวอย่าง คำแนะนำ ระหว่างการรักษา Click สำหรับบริการของMedix ประกอบด้วย: บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล บริการจัดการป้องกันการเกิดโรค ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ แนวทางจัดการสุขภาพดิจิทัล บริการสำหรับลูกจ้างที่ย้ายไปทำงานยังที่ต่าง…

Continue ReadingMEDIX บริการเสริมทางการแพทย์

ประกันสุขภาพเด็ก (เลือก) แบบไหนดี

หากคุณมีปัญหาว่า...จะเลือกประกันสุขภาพแบบไหนให้บุตรดี ลองทำ 2 ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณเลือกได้ง่ายขึ้น 1. สรุปข้อมูลตัวเองก่อน น้ำหนักแรกคลอด ของบุตร เกิน 2.5 KG และ มีสุขภาพแข็งแรง จะมีตัวเลือกในการสมัครได้หลายบริษัท (สำหรับน้ำหนักน้อยก็มี 2-3 บริษัทที่สมัครได้ แนะนำปรึกษาเพิ่ม) โรงพยาบาลที่ใช้บริการประจำ มีค่าห้อง  ค่าบริการ พยาบาล ฯลฯ อยู่ที่เท่าไหร่  เพื่อจะได้ประเมินงบประมาณ และ แผนค่ารักษาได้ถูกต้อง  เอกสารที่ต้องเตรียม : สูติบัตร…

Continue Readingประกันสุขภาพเด็ก (เลือก) แบบไหนดี

ลดหย่อนภาษี ด้วย เบี้ยประกันชีวิต (พ่อ-แม่)

สิทธิประโยชน์จาก เบี้ยประกันสุขภาพของ คุณพ่อ-คุณแม่ เราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ไม่เกินปีละ 15,000 บาท รวมถึงคุณพ่อ-คุณแม่ของคู่สมรสด้วย(กรณีที่คู่สมรสไม่มีเงินได้ที่ต้องการลดหย่อน) กรณีจะใช้สิทธิร่วมกับพี่น้อง สามารถทำได้  เช่น ทำประกันให้คุณพ่อ 15,000 บาท และ มีพี่น้อง 3 คน สามารถนำไปลดหย่อนได้ 15,000 / 3 = คนละ 5,000 บาท ทำประกันให้ทั้งคุณพ่อ-คุณแม่ และ เป็นลูกคนเดียว แบบนี้สามารถลดหย่อนได้เต็มที่…

Continue Readingลดหย่อนภาษี ด้วย เบี้ยประกันชีวิต (พ่อ-แม่)

ประกันสุขภาพ ตอบโจทย์ คนที่ชอบลงทุน

หากคุณมีความรู้สึกแบบนี้เวลาจะทำประกัน ... เบื่อการจ่ายเบี้ยยาว กลัวภาระหลังเกษียณ ไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้ง ถ้าบางปีไม่มีเงินจ่ายจะทำยังไง เกิดทุพพลภาพ แล้วใครจะจ่ายเบี้ยแทน ประกันสุขภาพที่มีเบี้ยคงที่ และ นำเบี้ยตามสัดส่วน ไปลงกองทุนรวมต่อได้  เชื่อได้ว่าจะตอบโจทย์ คนที่ชอบลงทุน หลายคนอาจจะเคยรู้จัก  Unit Link ที่มีหลายบริษัทประกันนำเสนอให้กับลูกค้า ว่าด้วยการเป็นสินค้า "ประกันควบการลงทุน" แต่จะมีเพียงบางบริษัทเท่านั้น ที่สามารถมีสินค้าควบการลงทุนได้ 100% ทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษา ค่าชดเชยจากการรักษา ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ความคุ้มครองเมื่อทุพลภาพ และ นำเงินที่จัดสรรไปบริหารต่อด้านการลงทุน…

Continue Readingประกันสุขภาพ ตอบโจทย์ คนที่ชอบลงทุน

End of content

No more pages to load