เริ่มลงทุน วางแผนการเงิน
กับที่ปรึกษาแบบส่วนตัว
ที่เข้าใจในความเป็นคุณ

 พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางการเงิน ให้คำแนะนำด้านการลงทุนสำหรับผู้หญิง และ เพื่อนๆ โดยมีเหล่านักการเงิน กูรู และผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยกันให้คำแนะนำ ร่วมกันวางแผนการเงิน ให้กับพวกเราโดยเฉพาะ

4 เหตุผล

ช่วยลูกค้าลดความสูญเสีย จากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน โดยให้คำแนะนำที่เป็นกลาง เป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ตัดสินใจ 

ให้คำปรึกษาโดยที่ปรึกษาส่วนตัว ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. ทั้งก่อนเริ่มลงทุน และ ตลอดการลงทุน 

ให้คำปรึกษา และ ติดตามดูแลพอร์ตลูกค้า อย่างน้อย ปีละ 2-4 ครั้ง ตามความเหมาะสม 

ทำให้ลูกค้า มีแผนการเงิน ที่เป็นไปตามที่ตั้งใจ รวมถึงแผนสำรอง ในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่มีค่าบริการใดๆ 

ใส่ข้อมูล Ref : 072759 เพื่อรับข้อมูล และ คำแนะนำจากที่ปรึกษาส่วนตัว ฟรี !!

เหมาะสำหรับ ผู้ต้องการเริ่มวางแผนการลงทุน  ติดปัญหาเรื่องการเดินทาง เรื่องเวลา หรือต้องการความเป็นส่วนตัว เรายินดีบริการถึงบ้าน หรือ ประชุมผ่านออนไลน์  ช่วยให้คุณสร้างพอร์ตการเงิน การลงทุน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการได้ พร้อมการดูแลตลอดการวางแผน

 

Financial Plan | Mutual Fund |Risk Management |Innovation & AI
+
Trusted Clients
0 +
Case Studies
+ M
Total Portfolio investment
0 %
Successful Cases

ตัวอย่างแผนการเงินที่แนะนำ

ทุกแผนสามารถ โทรปรึกษา หรือ ดูตัวอย่างแผนผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช่จ่าย

เน้นได้ลดหย่อนภาษี

เลือกสินค้าลดหย่อนภาษียังไง ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ผิดเงื่อไข ไม่โดนปรับย้อนหลัง และ ตรงกับงบประมาณในกระเป๋า

เน้นผลตอบแทน สม่ำเสมอทุกเดือน

คัดสรรสินค้าการเงิน การลงทุน ที่สร้างผลตอบแทน ทั้งในรูปของดอกเบี้ย หรือ เงินปันผล ให้กับนักลงทุน เป็นประจำทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือ ทุก 6 เดือน เป็นต้น

เน้นโอกาสรับผลตอบแทนสูง

เพิ่มความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุน กับสินทรัพย์ ที่หลากหลาย เช่น กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ Financial Inovation Product & AI.

เน้นความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน

สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง และ ครอบครัว ด้วยแผนการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคุณ ที่เน้นการรักษาเงินต้น และ มีเงื่อนไขการรับผลตอบแทนที่แน่นอน ชัดเจน

Monday-Friday: 9am to 7pm
Saturday: 9am to 9 pm

085-999-6541

Line Contact
All Time 24/7